All Topic  
       
Name Kwon3D
Date 06-August-2012 (09:32)
ㆍVote: 0  ㆍClick: 26252      
http://kwon3d.com/cafe/?kwon3d.402.
“ [Review]The 43th Kwon3D XP Training for beginners ”

<제 43차 Kwon3D 초급자교육>

일시 : 2012년 7월 27일 10시~17시

장소 : ㈜비솔 (사내 대회의실)

참가 업체 : 고려대학교, 양산부산대학교병원

내용 : 바디모델링, 프로토콜, 디지타이징, 프로세싱 방법교육