Latest news  
       
Name Kwon3D
Date 02-April-2012 (10:15)
ㆍVote: 0  ㆍClick: 27624      
http://kwon3d.com/cafe/?kwon3d.399.17
“ [Review]The 39th Kwon3D XP Training for beginners ”

   <제 39차 Kwon3D 초급자교육>

 

일시 : 2012년 3월 30일 10시~17시

 

장소 : ㈜비솔 (사내 대회의실)

 

참가 업체 : 한국교원대학교, 창원대학교, 숭실대학교,

        용인대학교, 단국대학교, 경희대학교

 

내용 : 바디모델링, 프로토콜, 디지타이징, 프로세싱 방법교육


 
 

   
 N      Subject    Name Date Hit Vote
  39     [Review]The 39th Kwon3D XP Training for beginners Kwon3D 2012-04-02 27624 0
  38     [Review]The 37th Kwon3D XP Training for beginners Kwon3D 2012-01-31 25270 0
  37     The 12th Kwon3D XP Training for beginner Kwon3D 2007-10-01 25153 0
  36     The 14th Kwon3D XP Training for beginner Kwon3D 2007-12-05 25023 0
  35     The 11th Kwon3D XP Training for beginner Kwon3D 2007-08-16 24889 0
  34     The 13th Kwon3D XP Training for beginner Kwon3D 2007-11-09 24855 0
  33     The 17th Kwon3D XP Training for beginner Kwon3D 2008-04-04 24525 0
  32     The 29th Kwon3D XP Training for beginners Kwon3D 2010-03-10 24416 0
  31     The 15th Kwon3D XP Training for beginner Kwon3D 2008-04-04 24199 0
  30     [Review]The 43th Kwon3D XP Training for beginners Kwon3D 2012-08-06 24163 0
  29     The 18th Kwon3D XP Training for beginner Kwon3D 2008-05-26 24031 0
  28     The 16th Kwon3D XP Training for beginner Kwon3D 2008-04-04 23805 0
  27     The 6th Kwon3D XP Training - Intermediate Course Kwon3D 2010-02-16 23755 0
  26     The 38th Kwon3D XP Training for beginners Kwon3D 2012-02-08 23645 0
  25     The 7th Kwon3D Training for beginners Kwon3D 2007-07-10 23639 0
  24     The 39th Kwon3D XP Training for beginners Kwon3D 2012-03-13 23475 0
123